Gratis kennismaking Gratis kennismaking
Menu

Privacy statement

1
Verzameling van gegevens
Wij verzamelen de volgende soorten informatie:
Deze privacyverklaring is bedoeld om cliënten te informeren over hoe hun persoonlijke en medische gegevens worden verzameld, gebruikt, bewaard en beschermd door De Online Psycholoog.nl
  • Persoonlijke identificatie-informatie (bijv. naam, geboortedatum, adres, e-mail).
  • Medische geschiedenis en huidige gezondheidstoestand.
  • Transcripten van sessies, indien van toepassing.
  • Betalingsgegevens.
2
Doel van gegevensverwerking
Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor:
 • Het bieden van psychologische zorg.
 • Facturatie en administratie.
 • Kwaliteitswaarborging en supervisie.
 • Toestemming Door gebruik te maken van onze diensten geeft u toestemming voor het verzamelen en verwerken van uw gegevens voor de bovengenoemde doeleinden.
 • Gegevensdeling Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden niet gedeeld met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij dit wettelijk verplicht is.
 • Bewaring van gegevens Uw gegevens worden bewaard voor een periode die in overeenstemming is met de wettelijke bewaartermijnen en vervolgens veilig vernietigd.
 • Beveiliging van gegevens Alle verzamelde gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving met strikte toegangscontroles. Online sessies worden uitgevoerd via beveiligde en gecodeerde communicatieplatforms.
 • Uw rechten U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering en overdracht van uw persoonlijke gegevens. Neem contact met ons op om deze rechten uit te oefenen.
 • Wijzigingen in de privacyverklaring We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen worden op onze website gepubliceerd.
 • Contact Voor vragen over deze privacyverklaring of over de manier waarop wij uw gegevens behandelen, kunt u contact met ons opnemen via info@deonlinepsycholoog.nl