Gratis kennismaking Gratis kennismaking
Menu

Ons behandelaanbod

Therapie behandelingen binnen ons aanbod

De Online Psycholoog biedt evidence-based behandelingen en behandelplannen op maat. Of je nu kampt met trauma, stress, angst, somberheid of een combinatie van klachten. De Online Psycholoog onderzoekt samen met jou wat jij nodig hebt om jouw welzijn te verbeteren. Ook uitdagingen op gebied van taal en cultuur overwinnen wij met ons aanbod van meertalige en cultuursensitieve psychologen.

Welke klachten worden behandeld bij De Online Psycholoog?

  De Online Psycholoog biedt behandeling aan personen vanaf 18 jaar die kampen met lichte tot milde klachten die vallen binnen de basis-GGZ, zoals:

  • Angst
  • Depressie en somberheid 
  • (Lichte) trauma zoals PTSS 
  • Obsessieve-compulsieve stoornis (zoals dwanghandelingen en dwanggedachten)
  • Sociale angst
  • Faalangst
  • Omgaan met ADHD en Autisme
  • Onverklaarbare vermoeidheid
  • Slaapproblemen
  • Negatief zelfbeeld
  • Stress en burn-out 
  • Rouw en verlies

  De basis-GGZ kent doorgaans maximaal 12 behandelingen. Een verwijsbrief van de huisarts is niet verplicht om te starten met de behandeling, maar wel noodzakelijk als jij de zorgkosten wilt declareren bij jouw zorgverzekeraar. Let op: burn-out klachten worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Neem contact op met jouw zorgverzekeraar en onderzoek waar jij recht op hebt.

Welke klachten worden niet behandeld bij De Online Psycholoog?

De Online Psycholoog biedt uitsluitend behandeling voor lichte tot milde klachten, passend bij de basis-GGZ. Kamp je met zware klachten? Dan is expertise nodig vanuit de Specialistische GGZ. De Online Psycholoog behandelt niet in geval van:
(Aannemelijk) risico op suïcidaliteit, Letselschade, Psychotische stoornissen, zoals bipolaire- en schizofrenie spectrum stoornis, Verstandelijke beperking, Communicatiestoornis, Dissociatieve stoornis Hechtingsstoornis, Complexe persoonlijkheidsstoornissen, zoals borderline Zware trauma en complexe PTSS, Overheersende drugs- en alcoholverslaving, Cliënt jonger dan 18 jaar

Angst- en paniekaanvallen kunnen overweldigend zijn, maar met hulp kun je leren ze te beheersen en jouw leven te verbeteren.
Stress & Burn-out
Voortdurende druk kan leiden tot burn-out. Het is belangrijk om grenzen te stellen en balans te vinden voor herstel.
Negatief zelfbeeld
Een negatief zelfbeeld kan je eigenwaarde aantasten. Er zijn technieken beschikbaar die je kunnen helpen een positiever zelfbeeld te ontwikkelen.
Trauma's
Trauma's kunnen een diepe impact hebben, maar herstel is mogelijk. Met de juiste hulp kun je leren omgaan met de nasleep van trauma.
Depressie
Depressie kan diepgaande gevoelens van verdriet veroorzaken. Gelukkig is er hulp beschikbaar om je te helpen weer van het leven te genieten.
Gevoelens en Emotie
Het is normaal om emoties te ervaren, maar wanneer ze overweldigend worden, kan hulp bij het omgaan met deze emoties waardevol zijn.
Woede en Agressie
Woede is een natuurlijke emotie, maar kan schadelijk zijn als deze niet gecontroleerd wordt. Het is belangrijk om constructief met woede om te gaan.

Behandelvormen

Ieder mens is uniek. Daarom vinden wij het belangrijk om een plan op maat te maken samen met jou. EMDR, cognitieve gedragstherapie of een andere vorm. Ons team van ervaren online psychologen werkt evidence-based en ontwikkelt de beste aanpak voor jou.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) richt zich op jouw gedachten én jouw gedrag. Doordat de therapeut zogehete ‘Socratische vragen’ stelt, kun je vanuit een helikopterview naar jouw gedachten en gedragingen kijken. We onderzoeken de bril waarmee jij naar de wereld kijkt, en de disfunctionele gedachten en leefregels die daar onder liggen.

Je krijgt inzicht in de denkfouten die jouw gevoel en gedrag negatief aansturen. De behandeling leert jou om anders naar situaties te kijken, door jouw gedachten om te buigen. Samen met je behandelaar ga jij leren om meer functionele gedachten en gedrag te formuleren. Hier gaan we mee oefenen. Tijdens de behandelingen zullen we verschillende ‘gedragsexperimenten’ opzetten om te oefenen met nieuw gedrag. Dit zal jouw stemming en gevoel in positieve zin beïnvloeden. Cognitieve Gedragstherapie is een op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde psychotherapie. Haar effectiviteit is door studies veelvuldig bevestigd.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een effectieve behandelvorm voor personen die in het heden last hebben van nare gebeurtenissen uit het verleden, ook wel bekend als trauma. Denk bijvoorbeeld aan seksueel misbruik, gepest zijn, een (auto)ongeluk, geweld en/of emotionele verwaarlozing.

Veel voorkomende symptomen van trauma zijn terugkerende gedachten, slaapproblemen, angsten en/of vermijdend gedrag. EMDR activiteert het zelf-genezend vermogen van het brein zodat de onverwerkte herinneringen alsnog verwerkt kunnen worden. Doorgaans zijn na 2 of 3 sessies de eerste verbeteringen merkbaar. De emotionele lading en eventuele negatieve opvatting over jezelf (ik ben machteloos, waardeloos, schuldig enzovoort) verdwijnen en de negatieve beelden verliezen hun invloed. Na de behandeling ben jij in staat makkelijker aan de situatie terug te denken en erover te praten.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Acceptance and Commitment Theraphy (ACT) heeft als doel je psychologische flexibiliteit te vergroten. Het doel is niet zozeer het reduceren van klachten, maar het vergroten van jouw persoonlijke veerkracht.
Je leert een situatie flexibel te benaderen (acceptance) zodat er ruimte onstaat om je te richten op zaken die er echt toe doen (commitment). Tijdens een ACT-behandeling krijg je inzicht in je persoonlijke waarden en ga je hier concrete acties aan koppelen. ACT richt zich op de volgende zes vaardigheden: acceptatie (een vervelende situatie erkennen), defusie (de gedachte loslaten), Het Zelf (positieve kijk op jezelf), Hier en Nu (stilstaan in het heden), Waarden (stlstaan bij jouw kernwaarden), Toegewijd Handelen (acties verbinden aan jouw kernwaarden).

Schematherapie

Voor veel mensen is kortdurende cognitieve gedragstherapie voldoende om hun problemen aan te pakken. Echter, voor mensen met hardnekkigere klachten, vooral wanneer er sprake is van terugkerende patronen die hun oorsprong vinden in de kindertijd, kan schematherapie een nuttig alternatief bieden. De therapie helpt patiënten om hun oude, zelfdestructieve patronen van denken, voelen en gedragen te herkennen en te veranderen.
Schematherapie biedt een veelbelovende aanpak voor de behandeling van complexe problemen die niet volledig zijn aangepakt met andere vormen van therapie. Door zich te richten op de onderliggende schema's die het gedrag van een persoon sturen, kan schematherapie helpen om langdurige en diepgaande veranderingen in het leven van de patiënt te bewerkstelligen.